wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

anbi.jpg

ANBI

ANBI Beschikking
Onze kerkelijke gemeente heeft een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende instelling). Dit betekent dat uw vrijwillige bijdrage, donatie of gift fiscaal aftrekbaar is.

Onze ANBI gegevens:

  • Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof i.w. te Andijk
    RSIN nummer: 002860879
  • Diaconie van de Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof i.w. te Andijk,
    RSIN nummer 824109120
  • Kerkvoogdij van de Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof i.w.
    RSIN nummer: 810455328

Contactgegevens
Onze contactadressen vindt u hier.

Organisatie

Doelstellingen
De doelstellingen van de Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof i.w. zijn verwoord in ons beleidsplan 2015 - 2019.
Link beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit:
1 Pastor, 3 Ouderlingen, 2 Diakenen en 3 Ouderling Kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website. De gegevens van de pastor, voorzitter kerkenraad en scriba vindt u tevens op de pagina " Contactadressen".

Beloningsbeleid
De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden Pro- Deo; De pastor is geen werknemer maar zelfstandig belastingplichtig. De beloning van de medewerkers in loondienst zoals de koster is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN de hierop betrekking hebbende regeling vindt u via Generale Regelingen PKN. Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
Op deze website vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten
www.pg-andijkwervershoof.nl

Financiƫle verantwoording

Verantwoording
In de staat van baten en lasten vindt u de financiƫle verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het afgelopen jaar.