Even voorstellen

 

Mijn naam is Gert Scholten (Gerrit Wouter). Geboren in Ede (1959) en opgegroeid in Schiedam waarnaar ons gezin verhuisde. Ik ben vader van Eva (16) en Luuk (12), partner van Jozien Zandbelt. Wij wonen in Breezand. Muziek is mijn grote hobby. Ik zing graag in projectkoren, heb gedirigeerd, speel klarinet en heel voorzichtig orgel en piano.

 
 

Op Kerstochtend mocht ik voor de eerste keer in onze gemeente voorgaan. Ik vond het een aangename kennismaking. Van de kinderen kreeg ik al een Kerst- en nieuwjaarswens. Een mooi begin. Voor de officiële start als uw nieuwe pastor kiezen we nog een goed moment uit.

 
 

In mijn sollicitatiebrief schreef ik dat het profiel van de gemeent Andijk-Wervershoof  mij meteen enthousiast maakte. Dat gevoel is alleen nog maar sterker geworden. Een gemeente met plek voor iedereen. Open en uitnodigend. Het Woord midden in de wereld, verbinden van de teksten van toen naar nu, samen vieren, leren en dienen. Ik hoop als uw voorganger daar een bijdrage aan te leveren. Ik schrijf  ‘voorganger’, maar in deze gemeente is ‘tussenganger’ wellicht een mooier woord. Samen zoeken, samen kerk zijn.

 
 

Oorspronkelijk kom ik uit het onderwijs. Ik was leraar Duits en levensbeschouwing, mentor en leerlingbegeleider. Vervolgens werkzaam bij de Marine als vlootaalmoezenier. Momenteel werk ik als geestelijk verzorger in het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. Een baan die ik met veel plezier uitoefen sinds 1995. In de tussentijd heb ik als geestelijk verzorger bijstand in het pastoraat verleend (meest recent: Lutherse gemeente Leiden).  Als ZZP-er geef ik regelmatig trainingen voor verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers op het gebied van communicatie, ethiek en zingeving voor verschillende netwerken palliatieve zorg. Als Vertrouwenspersoon coach ik individuele werknemers. Sinds 1991 ga ik voor in kerkdiensten.

 
 

Oecumenische samenwerking heb ik altijd gezocht en gevonden in mijn verschillende werkzaamheden. Ik kom uit een Luthers gezin. De gemeente was open, muzikaal en warm. Als jongen was ik lid van de oecumenische jeugddienst commissie. Na mijn studie aan de lerarenopleiding studeerde ik theologie aan de Katholieke Theologische universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Vooral in verband met belangstelling voor godsdienstpsychologie. Als Vlootaalmoezenier kreeg ik – als Lutheraan – een kerkelijke zending van de RK bisschop Bär. Omdat ik een katholieke ambtsopleiding heb ben ik geen predikant geworden, maar heb ik wel een academische studie theologie en psychologie (universiteit van Amsterdam, 2011) afgerond. Ik hoop daarmee onze gemeente de komende jaren als pastor/kerkelijk werker te dienen. Ingaande 1 januari 2015 mag ik als uw pastor tevens de sacramenten (doop en avondmaal) bedienen. Daartoe zal ik bevestigd worden op een nader te bepalen datum.

 
 

Werk is er genoeg. Samen er zijn voor de mensen in Andijk-Wervershoof. Daar mag u mij op aanspreken – en spreek ik u aan, want nieuwe hoofden, harten en handen zijn altijd nodig en hartelijk welkom in de kerk als (nog altijd) grootste vrijwilligersorganisatie!

 
Pastor Gert Scholten
tel. 06 537 52 627
e-mail: gwscholten@pg-andijkwervershoof.nl

Home | Agenda | Geschiedenis | Taakverdeling | Kerkblad e.a. | Contact | De Kapel | ANBI

Copyright 2010 | GinBijk © 2011 | © Free Template by webarte