ANBI

ANBI Beschikking

Onze kerkelijke gemeente heeft een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende instelling). Dit betekend dat uw vrijwillige bijdrage, donatie of gift fiscaal aftrekbaar is.


Onze ANBI gegevens:

Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof i.w. te Andijk RSIN nummer: 002860879
Diaconie van de Protestantse Gemeente Andijk- Wevershoof i.w. te Andijk, RSIN nummer 824109120
Kerkvoorgdij van de Protestantse Gemeente Andijk- Wevershoof i.w. RSIN nummer: 810455328 


Contactgegevens

Onze contactadressen vindt u hier

 

Organisatie

 

Doelstellingen

De doelstellingen van de Protestantse Gemeente Andijk- Wervershoof i.w. zijn verwoord in ons beleidsplan 2015- 2019.
Link beleidsplan.


Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit:
1 Pastor, 3 Ouderlingen 2 Diakenen en 3 Ouderling Kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website. De gegevens van de pastor, voorzitter kerkenraad en scriba vindt u tevens op de pagina "Contact".

 

Beloningsbeleid

De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden Pro- Deo; De pastor is geen werknemer maar zelfstandig belastingplichtig. De beloning van de medewerkers in loondienst zoals de koster is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN de hierop betrekking hebbende regeling vindt u via Generale Regelingen PKN. Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Verslag activiteiten

Op deze website vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten
www.pg-andijkwervershoof.nl


Financiële verantwoording

 

Verantwoording

In de staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het afgelopen jaar.
 

Home | Agenda | Geschiedenis | Taakverdeling | Kerkblad e.a. | Contact | De Kapel | ANBI

Copyright 2010 | GinBijk © 2011 | © Free Template by webarte